Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ năm 2020

Ngày 19/4/2021, căn cứ Quyết định số 364/EVN-TCNS ngày 21/01/2021, về nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ. Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá và đề nghị xếp loại cán bộ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, các Thành viên Hội đồng thành viên.

Hội nghị đã được diễn ra hai nội dung chính: Nội dung thứ nhất, Người được đánh giá là Thành viên Hội đồng thành viên (trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tổng hợp, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính, Trợ lý Chủ tịch HĐTV. Thẩm quyền đánh giá đối với các chức danh cán bộ trên là Hội đồng thành viên Tổng công ty; Nội dung thứ hai, thẩm quyền đánh giá là Tổng Giám đốc. Người được đánh giá là Trưởng các ban và Chánh Văn phòng Tổng công ty.

 

Theo đó, Người được đánh giá trình bày tóm tắt nội dung chính bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2020 và tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Với các tiêu chí: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó, Hội đồng thành viên Tổng công ty nhận xét, đánh giá đối với từng người được đánh giá và quyết định xếp loại sau khi tham khảo ý kiến của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo là: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tổng hợp, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ và Giám sát tài chính, Trợ lý Chủ tịch HĐTV.

Đối với chức danh được đánh giá là Trưởng các ban và Chánh Văn phòng Tổng công ty. Tổng Giám đốc chấm điểm và xem xét cho điểm thưởng đối với cán bộ được đánh giá (nếu có), kết thúc buổi Họp, trình thông qua Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và thông báo kết quả nhận xét, đánh giá sau khi kết thúc đợt đánh giá.

Hội nghị nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo năm 2020  của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, nội dung kiểm điểm được tập trung làm rõ những ưu điểm và hạn chế của mỗi cán bộ; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao  trong thời gian tới.Việt Hạnh – Ban TT.EVNNPC
 

Bình luận

;